Mis on Seesami Perekindlustus?

Iga pere on isemoodi, kuid ühtmoodi kaitsmist ja kindlustamist vajavad kõik. Seepärast oleme spetsiaalselt peredele loonud Perekindlustuse.

Seesami Perekindlustusega saad kindlustada oma pere ja kodu üheskoos ning paketina on see 15% soodsam kui eraldi. Seesami Perekindlustus on mõeldud kõikidele perekondadele olenemata nende hobidest või sellest, kas nad elavad korteris või majas.

Kodukindlustus

Hüvitab varalised kahjud, kui sinu kodu või kodus oleva varaga midagi juhtub. Kindlustada saad hoonet või korterit ennast, kodus olevaid olulisi asju ja vastutust kolmandate isikute ees. Sa ei pea määrama kindlustussummat ega muretsema, kas õnnetuse korral on hüvitis piisav.

+

Õnnetusjuhtumikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitsete valikust leiad püsiva puude ja surmajuhtumi hüvitise, päevaraha hüvitise, valuraha ja ravikulude hüvitise ning ärajäänud ürituse piletihüvitise. Kindlustus on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele, nii tööinimestele kui ka neile, kes on tööandjaks iseendale.

Perekindlustus on mõeldud kõikidele perekondadele. Loomulikult saab Perekindlustust teha ka siis, kui elad üksi või hoopis koos vanaemaga – kindlustuse saad valida täpselt oma pere ja kodu vajadustest lähtuvalt.

Ei, varade nimekirja ei ole vaja koostada, koduse vara kindlustussumma leitakse eluhoone või korteri kogupinna (m2) alusel. Nimekiri on vajalik, kui kindlustatakse erikokkuleppel mingeid konkreetseid esemeid, nt suuremas summas kunsti, väärisesemeid.

Kodune vara on kaitstud väljaspool kindlustuskohta kaasavõetuna kuni 1 000 euro ulatuses. Laiendatud koguriskikindlustuse korral Euroopa Liidu piires 2000 euro ulatuses.

Veekahjud, tulekahjud, elektroonikaga seotud kahjud.

Jah, kaasneb. Koduabi teenusega on kaetud esmased toimingud kahjujuhtumi ärahoidmiseks, kahju piiramiseks ja/või esmane abi seoses õnnetusjuhtumiga.

Jah, on küll. Kui Sul on sõlmitud kodukindlustus koos vastutuskindlustusega, siis kuulub kahju hüvitamisele ning kindlustusel on omakorda õigus nõuda kahjusumma sisse remondimehelt.

Kõige sagedasemad on kukkumise tagajärjel tekkinud põrutused ja luumurrud.

Enamasti juhtuvad õnnetused tavapäraste koduste toimetamiste käigus (näiteks koristades või ka aiatöid tehes). Lastega juhtub palju õnnetusi sportimise käigus (näiteks koolis kehalise kasvatuse tundides).

Jah, kindlustus hüvitab vigastuse vastavalt valuraha tabelile ning sellest tulenevalt saab tasuda nt ravimitele kuluva summa. Samuti hüvitatakse ravikulude hüvitise alusel taastusravi kulud (nt füsioteraapiale).

Jah, ikka. Võistlusspordi kaitse on lastele tasuta ning lapseks loetakse kuni 18.aastast isikut.

Perekindlustusega on kindlustatud nii laps kui lapsevanem ja lapsevanemal on valitud päevaraha hüvitise kaitse, maksame päevaraha hüvitist ka siis, kui lapsevanem peab lapsega juhtunud õnnetuse tõttu hoolduslehel olema.